Status Harian

18 Sep 2017, Monday
04:41 PM

Besarlah harapan daku untuk memperkasakan penggunaan Bahasa Melayu pada weblog-ku ini.

Kubermaksud, akan aku usahakan untuk menterjemah mana-mana penulisan Bahasa Inggeris yang ada pada weblog ini kepada Bahasa Melayu, dengan tetap mengekalkan penulisan asalnya melalui penyediaan pautan untuk pemilihan bahasa, insya-Allah.

Top