#vimium

Pandangan Saya Terhadap Opera
Pelayar Web Utama Baharu Saya

Selepas [pengakuan cinta] terhadap Chromium yang dimuatkan di dalam status tempoh hari, tiba-tiba datang rasa yang kuat untuk mencuba pelayar web yang lain. Ya, seperti tajuk di atas, iaitu Opera. Saya agak suka kepadanya disebabkan oleh penggunaan memori yang lebih rendah berbanding Chromium. Tambahan pula, fungsi meyalin teks ‘(copy to clipboard)’ melalui skrip java clipboard.js juga disokong di dalamnya. Namun, terdapat banyak keraguan yang bermain di hati untuk menjadikan Opera ini sebagai pelayar web utama pada permulaannya.

Top