bersama catatan peribadi & teknikalnya.

#vim

Mengautomasi Penyusunan Dokumen ConTeXt: Bahagian 1
dari Vim

Seperti yang dijanjikan, di dalam tulisan kali ini saya bincangkan cara untuk menyusun dokumen ConTeXt dengan menggunakan aplikasi penyunting fail kegemaran saya, Vim dan juga pembaca pdf Zathura. Tetapi sebelum itu, kita mulakan dengan langkah pertamalah ya? Iaitu: PEMASANGAN Dengan memasang [texlive-most], perisian ConTeXt sememangnya sudah termasuk di dalam kumpulan pakej berkenaan. MENGKOMPILASI FAIL CONTEXT Baik, sekarang kita terus kepada cara mengkompilasi dokumen yang dihasilkan melalui ConTeXt. Perlu difahami dahulu, bahawa terdapat dua program untuk menjalankan ConTeXt; Mark II (MkII) dan Mark IV (MkIV).

VimTeX and Zathura
Compiling and Viewing TeX Docs

Updated on 24 September 2020:- Synctex-searches work just fine by installing zathura and all the dependencies from the Arch official repository (libmupdf can be skipped) as long as we set the vimtex-clientserver (please refer to the first related configuration file below) which is specifically for vimtex-synctex-inverse-search. I use [1] vimtex, a vim plugin that provides support for writing and compiling LaTeX documents and [2] zathura as the document viewer.

Top