bersama catatan peribadi & teknikalnya.

#Java-8

Pemasangan & Konfigurasi Hadoop (Distribusi Pseudo) dan Latihan: WordCount2
Arch Linux

Sesungguhnya, tiada daya hamba mahu bermukaddimah panjang. Kelelahan hamba dalam mendapatkan objektif dengan lancar dek banyaknya tutorial yang sudah begitu lama dan terkebelakang untuk diikuti. Alhamdulillah, tanpa mengenal putus asa, beroleh jua hamba sedikit kelegaan apabila mencapai objektif dengan kembali merujuk pada dokumentasi rasmi yang disediakan oleh Apache Hadoop. Servis: Apache Hadoop versi 3.3.6 Versi Java: Java 8 [sudo pacman -S jdk8-openjdk di dalam Arch.] 1. Pakej prasyarat Pasang pakej pdsh sama ada dari AUR atau GitHub.

Top