bersama catatan peribadi & teknikalnya.

Mengautomasi Penyusunan Dokumen ConTeXt: Bahagian 2

Via Skrip 'Continuous Integration' oleh Dave Jarvis


#context | #automasi | #ci | #markdown | #R

Telah lebih dari satu tahun berlalu semenjak saya dihubungi oleh Dave Jarvis melalui emel. Beliau memperkenalkan kepada saya blog beliau yang memuatkan penerangan teknikal untuk menaip Markdown dengan ConTeXt, bersama-sama dengan bahasa pengaturcaraan R.


Jadi di sinilah saya, merekodkan perjalanan ini sebagai menghargai usaha beliau dalam menyediakan sesuatu yang amat bermanfaat dan hebat ini.

Dan saya amat berterima kasih kerana dengan skrip ci beliau inilah penyusunan dokumen ConTeXt dapat dijalankan secara automatik tanpa perlu lagi mengetik butang F9 pada papan kekunci yang saya tautkan melalui vim sebelum ini setiap kali ada perubahan dibuat kepada fail ConTeXt.

Bahagian 1

Di bahagian pertama dokumentasi beliau, beliau menerangkan bahawa skrip bash adalah salah satu alat untuk menjalankan perisian ini.

Perlu diterapkan bahawa sesuatu yang teknikal akan mengambil masa untuk dihadam. Proses yang dilalui itu yang penting, sehingga akhirnya penuntut perolehi kefahaman hasil daripada perjalanan yang ditempuhi sepanjang proses tersebut.

Setelah mengambil inisiatif menelaah perihal skrip bash ini, saya masih belum dapat memahami banyak perkara. Cuma ambil sedikit masa untuk menggali berkenaan penggunaan warna log mesej yang terpapar di terminal.

Puas juga mencari merata-rata di ruangan Internet.

Sebab kadang-kadang nak tangkap imej skrin. Warna tulisan boleh mempengaruhi kesan kualiti kepada gambar. Nak belajar kemahiran menyunting imej; aih, lama juga masa perlu diambil rasanya. Jadi saya kurangkan penggunaan masa dengan fokus kepada kod warna ANSI.

Turutan kod untuk paparan teks berwarna di terminal:-

 1. \033[ - untuk non-printing escape sequences ;

 2. SGR Parameters ;

Separator bagi kombinasi kod-kod parameter SGR adalah simbol semicolon, ;.

Saya hanya rekodkan yang mana relevan kepada saya dari laman web di atas:
KodAtribut paparanPenerangan
0Tetapkan semula / NormalSemua atribut ditutup.
1BoldTulisan tebal.
2RinganTulisan nipis.
3MiringHanya untuk tulisan tertentu e.g: Hack. Terminus tidak menyokong atribut ini.
4Bergaris bawahTulisan dengan satu garisan bawah.
5Berkelip perlahanTulisan berkelip. Mengganggu konsentrasi. Tidak disokong sekiranya ditetapkan latar belakang.
6Berkelip lajuTulisan berkelip. Mengganggu konsentrasi. Tidak disokong sekiranya ditetapkan latar belakang.
7Kontra (inverted)Atribut terbalik antara warna latar belakang dan hadapan.
30Warna hitamTetapan latar hadapan (8 colors).
31Warna merahTetapan latar hadapan (8 colors).
32Warna hijauTetapan latar hadapan (8 colors).
33Warna kuningTetapan latar hadapan (8 colors).
34Warna biruTetapan latar hadapan (8 colors).
35Warna magentaTetapan latar hadapan (8 colors).
36Warna cyanTetapan latar hadapan (8 colors).
37Warna putihTetapan latar hadapan (8 colors).
38Tetapan latar hadapanDiikuti kod ;5;N, dengan 'N' merujuk kepada nombor kod 256 warna (256 colours)
40Warna hitamTetapan latar belakang (8 colors).
41Warna merahTetapan latar belakang (8 colors).
42Warna hijauTetapan latar belakang (8 colors).
43Warna kuningTetapan latar belakang (8 colors).
44Warna biruTetapan latar belakang (8 colors).
45Warna magentaTetapan latar belakang (8 colors).
46Warna cyanTetapan latar belakang (8 colors).
47Warna putihTetapan latar belakang (8 colors).
48Tetapan latar belakangDiikuti kod ;5;N, dengan 'N' merujuk kepada nombor kod 256 warna (256 colours)
90Warna hitam terangTetapan latar hadapan (8 colors).
91Warna merah terangTetapan latar hadapan (8 colors).
92Warna hijau terangTetapan latar hadapan (8 colors).
93Warna kuning terangTetapan latar hadapan (8 colors).
94Warna biru terangTetapan latar hadapan (8 colors).
95Warna magenta terangTetapan latar hadapan (8 colors).
96Warna cyan terangTetapan latar hadapan (8 colors).
97Warna putih terangTetapan latar hadapan (8 colors).
100Warna hitam terangTetapan latar belakang (8 colors).
101Warna merah terangTetapan latar belakang (8 colors).
102Warna hijau terangTetapan latar belakang (8 colors).
103Warna kuning terangTetapan latar belakang (8 colors).
104Warna biru terangTetapan latar belakang (8 colors).
105Warna magenta terangTetapan latar belakang (8 colors).
106Warna cyan terangTetapan latar belakang (8 colors).
107Warna putih terangTetapan latar belakang (8 colors).

 1. m - untuk colour escape sequences

8 warna (Pautan ke fail konfigurasi zsh saya)


Contoh kod tanpa latar belakang:
\033[1;33m
Hasil paparan di terminal:
Contoh kod dengan latar belakang:
\033[0;47m\033[3;30m
Hasil paparan di terminal:

256 warna: paparan skrin dengan resolusi 1920 lebar
(Pautan ke fail konfigurasi zsh saya)

Kod warna 16 dan 232 sehingga 234 tidak kelihatan kerana warnanya gelap seakan-akan warna latar belakang. Memang sengaja saya tidak tetapkan warna latar belakang yang terang khusus untuk pameran warna tersebut kerana tidak mahu terkeliru dengan warna sebenar.
Nombor kod adalah dari 0 sehingga 255.
Contoh kod tanpa latar belakang:
\033[3;38;5;15m
Hasil paparan di terminal:
Contoh kod dengan latar belakang:
\033[0;48;5;27m\033[1;38;5;15m
Hasil paparan di terminal:

Bahagian 2

Di bahagian kedua ini, beliau bincangkan lima alat / perisian yang perlu ada. Tiga daripada lima perisian yang wajib itu adalah ConTeXt untuk enjin typesetting, pandoc untuk alat pemprosesan dokumen pelbagai format dan inotify-tools sebagai alat monitor sistem fail.

Dua lagi perisian yang perlu adalah mengikut cita rasa pengguna; saya menggunakan Vim untuk alat penyunting teks dan zathura untuk pembaca fail PDF.

Penjelasan digarap begitu baik oleh beliau tentang cara untuk menghasilkan fragmen dokumen ConTeXt dengan kombinasi perisian pandoc.

Beliau menggunakan bash untuk shell yang berfungsi menjalankan baris perintah, manakala saya menggunakan zsh.

Maka berdasarkan penerangan teknikal beliau untuk penetapan, konfigurasi adalah sedikit berlainan bagi saya.

Baris-baris yang disediakan oleh beliau di bahagian Setup saya tambahkan di fail $HOME/.zshrc.

Dan pada poin ke-enam apabila jalankan perintah sudo -E zsh, terdapat sedikit ralat yang keluar disebabkan oleh penggunaan framework oh-my-zsh seperti gambar di bawah.


Berdasarkan paparan ralat berkenaan, saya hanya tambahkan baris
ZSH_DISABLE_COMPFIX="true"

sebelum baris
source $ZSH/oh-my-zsh.sh
pada fail $HOME/.zshrc dan tiada lagi ralat berkenaan dipaparkan selepas itu.

Langkah-langkah seterusnya berjaya dilaksanakan tanpa sebarang ralat. Seperti yang beliau nasihatkan, pastikan ConTeXt dipasang dengan konfigurasi yang betul, maka fail PDF pasti boleh dijana.

Bukti hasil pelaksanaan. :smile:

Bahagian 3

Saya putuskan untuk kekal dengan skrip Bash berbanding Zsh. Belum cukup rajin untuk mengkaji apa yang perlu saya sunting jika mahu menukar skrip asal kepada Zsh. Namun perbincangan di atas saya kekalkan sebagai nota tambahan.

Di bahagian ini, beliau menerangkan dengan lebih mendalam skrip binaan untuk menjalankan integrasi yang berterusan setiap kali menulis dokumen melalui ConTeXt.

Dengan bantuan skrip yang telah dibangunkan oleh beliau ini, terdapat enam fungsi yang menjalankan proses-proses berikut;

 1. mencipta direktori sementara untuk menyimpan fail-fail Markdown;
 2. di dalam direktori yang sama, sumber fail Markdown yang baru juga akan ditambah;
 3. pandoc dijalankan untuk menjana dokumen ConTeXt (body.tex);
 4. menjalankan ConTeXt untuk menukar pengeluaran pandoc ke fail PDF (body.pdf);
 5. menukar nama fail PDF tersebut kepada output.pdf;
 6. proses pembersihan dengan memadam direktori sementara tadi;
Seperti biasa, kita tunjuk bukti hasil pelaksanaan-lah! :smile:

Bahagian 4

Jujurnya, saya hanya mampu menelaah sehingga bab enam sahaja buat masa ini. Diskusi untuk bahagian empat, lima dan enam oleh Dave ini boleh tahan panjang-nya.

Dokumentasi yang saya rekodkan ini hanyalah ringkasan kepada apa yang saya pelajari sendiri sepanjang pengajian melalui blog beliau ini.

Di bahagian ini, beliau fokuskan perbincangan kepada reka bentuk dokumen melalui warna, jenis tulisan dan susur atur persembahan isi di dalamnya. Banyak sungguh perkara yang berlaku di sini.

Dan skrip ci di bahagian inilah yang saya sunting mengikut keperluan untuk digunakan sebagai alat dalam mengautomasi pembinaan dokumen ConTeXt secara berterusan.

Apa yang saya maksudkan di atas adalah tidak semua keadaan dapat digantikan dengan Markdown. Sebagai contoh, apabila melibatkan penghasilan pelbagai grafik melalui ConTeXt MetaPost, tidak dapat tidak saya hanya dapat bergantung kepada ConTeXt.
Dalam kes seperti ini di mana saya memutuskan untuk tidak menggunakan Markdown, saya lakukan perkara-perkara yang berikut:-

 1. Saya muat turun fail.zip’ yang disediakan oleh Dave;
wget https://dave.autonoma.ca/blog/2019/06/23/typesetting-markdown-part-4/book.zip

 1. Esktrak fail .zip berkenaan ke dalam direktori projek;
unzip book.zip

 1. Masuk ke dalam direktori projek berkenaan;
cd book

 1. Pindahkan fail build-template yang terkandung di dalam direktori projek yang telah diekstrak tadi ke dalam direktori ‘bin’ lokal (sebabnya adalah skrip ini akan diulangpakai tanpa sebarang suntingan diperlukan);
mv build-template $HOME/bin

 1. Padam fail ‘01.md’ dan juga direktori ‘artefacts’ kerana direktori ini akan dicipta oleh skrip ‘ci’ apabila perubahan terhadap mana-mana fail dikesan di dalam direktori;
rm -r artefacts && rm 01.md

 1. Sunting skrip bash ‘ci’ di bahagian ‘build_document()’;

Daripada:

build_document() {
 local -r DIR_BUILD="artefacts"
 mkdir -p "${DIR_BUILD}"

 local -r FILE_MAIN_PREFIX="main"
 local -r FILE_BODY_PREFIX="${DIR_BUILD}/body"

 local -r FILE_CAT="${FILE_BODY_PREFIX}.md"
 local -r FILE_TEX="${FILE_BODY_PREFIX}.tex"
 local -r FILE_PDF="${FILE_BODY_PREFIX}.pdf"
 local -r FILE_DST="$(basename "${ARG_FILE_OUTPUT}" .pdf).pdf"

 $log "Concatenate into ${FILE_CAT}"
 cat ./??.md > "${FILE_CAT}"

 $log "Generate ${FILE_TEX}"
 pandoc --to context "${FILE_CAT}" > "${FILE_TEX}"

 $log "Generate ${FILE_PDF}"
 context --nonstopmode --batchmode --purgeall \
  --path=artefacts,styles \
  "${FILE_MAIN_PREFIX}.tex" > /dev/null 2>&1

 $log "Rename ${FILE_MAIN_PREFIX}.pdf to ${FILE_DST}"
 mv "${FILE_MAIN_PREFIX}.pdf" "${FILE_DST}"
}

Kepada:

build_document() {
 local -r DIR_BUILD="artefacts"
 mkdir -p "${DIR_BUILD}"

 local -r FILE_MAIN_PREFIX="main"
 local -r FILE_DST="$(basename "${ARG_FILE_OUTPUT}" .pdf).pdf"

 $log "Generate ${FILE_MAIN_PREFIX}"
 context --nonstopmode --batchmode --purgeall \
  --path=artefacts,styles \
  "${FILE_MAIN_PREFIX}.tex" > /dev/null 2>&1

 $log "Rename ${FILE_MAIN_PREFIX}.pdf to ${FILE_DST}"
 mv "${FILE_MAIN_PREFIX}.pdf" "${FILE_DST}"

 $log "Move other generated PDFs to ${DIR_BUILD} except output.pdf"
 for PDF in *.pdf; do
  mv "${PDF}" "${DIR_BUILD}";
 done
 mv "${DIR_BUILD}/${FILE_DST}" .

 $log "Remove outputs of other ConTeXt files"
 rm *.log *.tuc
}

 1. Jalankan skrip ci;
./ci -d

Atau jalankan arahan ./ci -V dengan menggunakan build-template paling terbaharu oleh Dave yang beliau muatkan dalam penulisan blog Bahagian 8.

 1. Edit fail ‘main.tex’ dengan menukar baris ‘\input body’ kepada nama fail .tex yang mahu disusun. Saya beri contoh jika fail ConTeXt yang mahu disusun dinamakan sebagai ‘projek.tex’, maka tukarkan baris itu kepada ‘\input projek’. Editlah juga mana-mana ‘styles’ yang berkenaan.

Apa yang berlaku di sini adalah andai penggunaan MetaPost ada melibatkan \typesetfile kepada fail-fail .tex yang lain, maka penyusunan dokumen untuk fail-fail ini akan dibuat di dalam direktori ‘artefacts’ (dibuat secara automatik melalui skrip ci yang asal).

Penambahan $log ketiga dan keempat dalam skrip di atas adalah untuk memindahkan kesemua fail PDF yang dijana (jika terdapat penghasilan grafik MetaPost daripada fail-fail .tex yang lain) ke dalam direktori ‘artefacts’ (kecuali fail output.pdf) dan seterusnya membuang fail-fail tambahan yang dijana secara automatik tadi.

P.S. Boleh lihat sampel di repositori GitHub saya ini.


Saya langkau Bahagian 5 dan letakkan sedikit teaser untuk Bahagian 6 di bawah.A bit of teaser from my modification for Part 6:

Saya cedok kod 'Random Variables and Probability Distributions' dari laman web Econometrics with R dan ubah suai fail .R berdasarkan telaah saya ke atas fail-fail yang disediakan oleh Dave.
Setelah itu, saya buat fail R Markdown dengan isi yang berikutnya. Fail inilah yang akan menjalani proses knitting.
Saya sunting fail bootstrap.R dengan memasukkan sumber kepada fail probability.R yang saya buat di atas tadi.
Imej yang berikutnya menunjukkan output yang diperolehi setelah menjalankan arahan ./ci -d -k.
Oops! Where is the graph? This was resulted from a lack of another package named Inkscape that will be responsible for converting outputs to SVG images.
Imej graf sebagai output berjaya diperolehi setelah memasang pakej Inkscape.


Kali terakhir dikemaskini:
Top