bersama catatan peribadi & teknikalnya.

Melukis Jalur Gemilang dengan ConTeXt LMTX

MetaFun / MetaPost


geeky stuff
#context | #metafun | #metapost

Terdapat dua versi yang saya sediakan. Saya ada menghantar e-mel kepada Jabatan Penerangan Malaysia di awal minggu kedua bulan Oktober ini bertanyakan versi manakah yang sebenarnya lebih tepat berdasarkan lakaran yang pernah mereka terbitkan, namun tiada sebarang jawapan yang diterima buat masa ini melainkan hanya pengesahan bahawa mereka telah menerima e-mel itu dan telah memajukannya kepada pihak yang berkenaan.

Bintang pecah empat belas dilukis menggunakan Persamaan Parametrik untuk bulatan. Datanya ada saya sediakan dalam siaran blog terdahulu.

VERSI 1: BULATAN PADA BAHAGIAN DALAM BULAN SABIT

(Di paksi-y berkedudukan 1½ unit dari atas; titik persilangan sebelah kiri bagi bulatan bahagian dalam untuk versi ini bertemu di kedudukan 5½ unit pada paksi-x dari sebelah kiri. Jejarinya adalah kira-kira 2.67 @ 2⅔ unit).


LAKARAN (Versi 1):

Sumber: sketch.tex / PDF: sketch.pdf, alternatif


BERWARNA (Versi 1):

Sumber: berwarna.tex / PDF: berwarna.pdf, alternatif


VERSI 2: ELIPS PADA BAHAGIAN DALAM BULAN SABIT

(Untuk versi ini, ada dua kemungkinan yang saya perolehi:-

  1. Di paksi-y berkedudukan 1½ unit dari atas, titik persilangan sebelah kiri elips bertemu di kedudukan 5¾ unit pada paksi-x dari sebelah kiri. Jejari semi-major = 2.79 unit, Jejari semi-minor = 2.61 unit;
  2. Di paksi-y berkedudukan 1½ unit dari atas, titik persilangan sebelah kiri elips bertemu di kedudukan 579 (kira-kira 5.78) unit pada paksi-x dari sebelah kiri. Jejari semi-major = 2.8 @ 2⅘ unit, Jejari semi-minor = 2.6 @ 2⅗ unit.

Kesemua imej dan dokumen di bawah ini adalah hasil daripada kemungkinan yang pertama).


LAKARAN (Versi 2):

Sumber: sketch.tex / PDF: sketch.pdf, alternatif


BERWARNA (Versi 2):

Sumber: berwarna.tex / PDF: berwarna.pdf, alternatif


KOLEKSI IMEJ JALUR GEMILANG DALAM FORMAT SVG

Orientasi halaman: Portret;
Ukuran per unit: 0.5sm;

No.VersiLakaranBerwarna
BULATAN
Jejari bulatan bahagian dalam bulan sabit adalah kira-kira 2.67 unit.
Titik persilangan sebelah kiri bulatan jika paksi-y adalah 1.5 unit dari atas, maka paksi-x adalah 5.5 unit dari kiri.
lakar_bulat.svgwarna_bulat.svg
ELIPS 1
Jejari semi-major untuk elips bahagian dalam bulan sabit adalah 2.79 unit manakala jejari semi-minornya adalah 2.61 unit.
Titik persilangan sebelah kiri elips jika paksi-y adalah 1.5 unit dari atas, maka paksi-x adalah 5.75 unit dari kiri.
lakar_elips1.svgwarna_elips1.svg
ELIPS 2
Jejari semi-major untuk elips bahagian dalam bulan sabit adalah 2.8 unit manakala jejari semi-minornya adalah 2.6 unit.
Titik persilangan sebelah kiri elips jika paksi-y adalah 1.5 unit dari atas, maka paksi-x adalah kira-kira 5.78 unit dari kiri.
lakar_elips2.svgwarna_elips2.svg


Kali terakhir dikemaskini:
Top